Informació i normativa

QUOTES, BAREMS i AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS

Els ajuts econòmics escolars del curs 2021-2022 es podran sol·licitar a partir del 3 de maig.

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar obrirà, el 3 de maig, el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics escolars i per a les activitats en període vacacional per al curs 2021-2022. Paral·lelament, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat obre també el termini per a la presentació dels ajuts econòmics per a menjador escolar (curs 2021-2022), que també s’han de sol·licitar als Serveis Socials municipals.

Com a norma general, en podran ser beneficiàries les famílies d’infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar i matriculats als centres acadèmics de Vilassar de Mar de titularitat pública d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys), de segon cicle (3-6 anys), d’educació primària (6-12 anys) i d’educació secundària obligatòria (12-16 anys), que compleixin els requisits de la convocatòria. 

Ajuts per escolarització i menjador:   s’hauran de presentar a l’Escola Bressol Municipal (av. Eduard Ferrés, 168) del 16 de juny al 16 de juliol de 2021.

http://www.vilassardemar.cat/actualitat/noticies/els-ajuts-economics-escolars-del-curs-2021-2022-es-podran-solb7licitar-a-partir-del-3-de-maig.-des-del-29-dabril-es-poden-recollir-les-solb7licituds-a-serveis-socials