Informació i normativa

QUOTES, BAREMS i AJUTS ECONÒMICS ESCOLARS

Eleccions Consell Escolar

 • SORTEIG MESES ELECTORALS SECTOR FAMÍLIES

Com podem participar les famílies en les eleccions del consell escolar

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-vos com a candidats o candidates per representar les famílies al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant les candidatures que considereu més representatives.

Per què és important que les famílies participem en les eleccions al consell escolar?

L’equip de professoinals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills i de les filles. Les decisions que es prenen al consell escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. Per tant, és important que participeu en les eleccions al consell escolar pels motius següents:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una bona representació al consell escolar que us informi i faci arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l’èxit acadèmic, social i personal dels fills i filles. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill o filla la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.
 • Inici del procés: a partir del 2 de​ novembre de 2021.
 • Constitució de les meses electorals: 10 de novembre de 2021.
 • Votacions: el 25 de novembre de 2021 de 8 a 9.30
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels membres: fins al​​​​​ 20 de desembre de 2021

Els ajuts econòmics escolars del curs 2021-2022 es podran sol·licitar a partir del 3 de maig.

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar obrirà, el 3 de maig, el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics escolars i per a les activitats en període vacacional per al curs 2021-2022. Paral·lelament, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat obre també el termini per a la presentació dels ajuts econòmics per a menjador escolar (curs 2021-2022), que també s’han de sol·licitar als Serveis Socials municipals.

Com a norma general, en podran ser beneficiàries les famílies d’infants empadronats en el municipi de Vilassar de Mar i matriculats als centres acadèmics de Vilassar de Mar de titularitat pública d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys), de segon cicle (3-6 anys), d’educació primària (6-12 anys) i d’educació secundària obligatòria (12-16 anys), que compleixin els requisits de la convocatòria. 

Ajuts per escolarització i menjador:   s’hauran de presentar a l’Escola Bressol Municipal (av. Eduard Ferrés, 168) del 16 de juny al 16 de juliol de 2021.

http://www.vilassardemar.cat/actualitat/noticies/els-ajuts-economics-escolars-del-curs-2021-2022-es-podran-solb7licitar-a-partir-del-3-de-maig.-des-del-29-dabril-es-poden-recollir-les-solb7licituds-a-serveis-socials