Línea pedagògica

L’objectiu principal de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

Treballem les diferents àrees de manera globalitzada. La nostra metodologia de treball es fonamenta en les activitats de jocs. És per mitjà del joc que el nen petit experimenta i aprèn.

Valorem el joc com a metodologia d’aprenentatge perquè permet que els infants arribin al coneixement de forma lliure, mitjançant les seves pròpies vivències i accions. Considerem totes les situacions de la vida quotidiana com a moments d’aprenentatge, respectant el ritme de cada infant i afavorint la seva autonomia. Així, els nens i nenes esdevenen els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge dins un context socialitzador.

Eduquem respectant l’evolució personal de cada nen/a i la seva iniciativa, donant a cadascú el tracte adequat a les seves possibilitats maduratives.