Adaptació

L’entrada a l’escola suposa pel nen el primer contacte amb la societat, fins aleshores el seu món era reduït a l’àmbit familiar.
Ara entrarà a formar part d’un món nou i diferent, amb persones que no coneix i situacions que no comprèn. Aquesta nova vivència comporta uns canvis d’actitud que poden mostrar-se en plors, neguit, ansietat, por, canvis d’humor… però són etapes transitòries.
La separació dels pares, l’adaptació a un nou ritme de vida i les pròpies limitacions per comprendre i expressar els seus sentiments fan de l’adaptació un moment, de
vegades, especialment difícil pels nens. El temps d’adaptació no és igual per tots. És per això que cal adequar les entrades i temps d’estança a l’escola d’acord a les necessitats del nen i a les de la família.

Tindrem en compte i recomanarem als pares que:
– Les entrades es faran esglaonades (3-4 dies) per donar als infant l’atenció i l’afecteimagen1
individualitzat que necessitin.
– En el període d’adaptació (sempre que es pugui) hi seran dues persones de l’equip de professionals de l’escola.
– Es començarà el procés d’adaptació amb estones curtes proposades per l’escola, i s’anirà ampliant l’horari en funció de les necessitats de cada infant.
– Respectarem els objectes que el nen i la nena, els primers dies, puguin portar de casa, ja que aquests fan d’enllaç entre un espai i l’altre i li aporten seguretat.
– Adequarem l’aula i l’espai en general perquè hi hagi un ambient tranquil, acollidor i càlid.
– Mantindrem una contacte directe i diari amb cada família informant del procés que va seguint l’infant.
– Cal que us acomiadeu de l’infant, no l’enganyeu, digueu-li que tornareu més tard a buscar-lo.
– Convé que els xumets i els biberons que portin a l’escola no siguin nous, sinó que ja hagin
estat utilitzats.

imagen5

– Tingueu present que el període d’adaptació a l’escola bressol pot produir canvis de
comportament en l’infant.
– Evitarem qualsevol canvi brusc que pugui alterar el ritme del nen. Procureu no alterar l’ordre a casa, els seus hàbits i les seves rutines fins passat el període d’adaptació. Per exemple, no el canvieu d’habitació, no li traieu el xumet, o els bolquers, no li canvieu l’alimentació… Espereu-vos fins passat el procés d’adaptació.
– Durant aquests dies seguirem el ritme de cadascú, (segons
edat) i de mica en mica seguirem la programació de
l’adaptació: jocs tranquils, lliure, amb llums, contes i música…
sense deixar els hàbits i les rutines diàries.